Uzņemšana MSĢKontrolnormatīvi – testi audzēkņu uzņemšanai vieglatlētikas – diska mešanas, lodes gr

Diska mešana, lodes grūšana (meitenes)

KN saturs Kvalifikācijas prasības
VFS 9.kl. 10.kl. 11.kl. 12.kl.
30 m (sek.) 4,7 4,5 4,4 4,4
T/l no vietas (m) 2,05 2,15 2,45 2,40
3-solis no vietas (m) 6,10 6,60 6,80 7,10
         
SFS        
Lodes grūšana no vietas (m) 10,00 11,80 11,80 12,30

 

3 kg lodes mešana ar diska paņēm. (m)

12,00 13,50 15,00 17,50
         
Sporta rezultāts        
Diska mešana (m) 20,00 30,00 37,00 44,00
Lodes grūšana (m) 3 kg 10,50 12,50    
Lodes grūšana (m) 4 kg     12,50 13,00

Diska mešana, lodes grūšana (zēni)

KN saturs Kvalifikācijas prasības
VFS 9.kl. 10.kl. 11.kl. 12.kl.
30 m (sek.) 4,5 4,4 4,3 4,2
T/l no vietas (m) 2,30 2,50 2,70 2,90
3-solis no vietas (m) 7,30 7,60 8,00 8,40
         
SFS        
Lodes grūšana no vietas (m) 10,00 (5 kg) 12,00 (5 kg) 12,00 (6 kg) 13,50 (6 kg)
3 kg lodes mešana ar diska paņēm. (m) 17,00 19,00 24,00 26,00
         
Sporta rezultāts        
Diska mešana (m) 1 kg 25,00 35,00    
Diska mešana (m) 1,5 kg     43,00 48,00
Lodes grūšana (m) 5 kg 11,00 12,50    
Lodes grūšana (m) 6 kg     13,00 14,00