BudžetsFaktiski izmaksātais atalgojums amatpersonām

 Atalgojumu saraksts par 2015.gada jūnija mēnesi

 

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.16.apakšpunktu un 12.2 punktu