Audzināšanas darbs

 Murjāņu sporta ģimnāzijas prioritātes

 audzināšanas darbā 2017./2018. mācību gadā:

 

  •   Turpināt gatavošanos Latvijas simtgadei, nodrošinot ikvienam bērnam un jaunietim līdzdalības iespējas. Motivēt bērnus un jauniešus iesaistīties Skolēnu padomes darbā, ārpusklases darbā, organizējot attīstošus un izzinošus pasākumus, veltītus Latvijai.

  •  Veicināt skolēnu izpratni par pozitīvas vides veidošanu skolā.

  •  Pedagogu radošās darbības un metodiskā darba labās prakses popularizēšanai audzināšanas darbā, apmeklēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminārus un kursus.