Audzināšanas darbsMurjāņiĀrpusstundu aktivitātes

 

 

  Murjāņu sporta ģimnāzijas pasākumu plāns

 

2017./2018. mācību gada 1.semestrī

 

Laiks

Aktivitāte

Mērķis

Organizatori

04.09.

Ieskandinot 2017./18.mācību gadu, tikšanās ar skolas absolventu Juri Šicu

Saglabāt un popularizēt skolas tradīcijas

I.Amantova

A.Pastare,

12.ab klašu skolēni, audz.G.Satovska, E.Matvejenko

09.,10. O,Tr

Psihologa nodarbība pa klašu grupām un sporta veidu nodaļām

Pozitīvas un cieņpilnas vides un savstarpējo attiecību veidošana

S.Stroda

19.09

plkst.20.30

Skolas avīzes “Murjānis” trešo sezonu uzsākot

Pastāstīt jaunajiem skolēniem par skolas avīzi un iesaistīt viņus tās redkolēģijā

S.Stroda

K.Rutkupa

A.Pastare

09.-10.

Klašu mācību ekskursijas – „Iepazīsim Latvijas kultūras mantojumu”

Iepazīt Latviju, tās vēsturi , dabu un kultūru, paplašināt skolēnu redzesloku, veidot vai saliedēt klases kolektīvu

Klašu audzinātājas

22.09.

Visas skolas saimes dalība Olimpiskajā dienā

Vislatvijas Olimpiskās kustības popularizēšana, skolas kopības sajūtas veicināšana

I.Amantova,

V.Baltiņa-Kļava

29.09

plkst.20.30

Tikšanās ar skolas absolventu Jāni Šmēdiņu

 

Sekmēt skolēnu prasmju un vērtību apguvi, veidot ciešāku skolas piederības sajūtu

I.Amantova

A.Pastare

05.10.

plkst.19.00

Skolotāju dienai veltīts pasākums

Veicināt skolēnu izpratni par saviem pienākumiem, sveikt skolotājus svētkos

12.ab klašu skolēni, kl.audz.G.Satovska, E.Matvejenko

06.10.

12.ab klašu skolēnu vadītās mācību stundas

Karjeras jomā tuvāk iepazīt pedagoga darbu

12.ab klašu skolēni, kl.audz.G.Satovska, E.Matvejenko

12.10.

Tikšanās ar Valsts sporta medicīnas centra Antidopinga nodaļas lektori Viedu Lūsi

Izglītot jaunos sportistus par atļautām un neatļautām vielām sportā

I.Amantova

V.Baltiņa-Kļava

19.10.

plkst.15.15

Tikšanās ar Eiropas čempioni, Pasaules vicečempioni, Latvijas rekordisti tāllēkšanā Inetu Radeviču

Veicināt skolēnu mērķtiecību, neatlaidību gan ikdienas dzīvē, gan profesionālo mērķu sasniegšanā

I.Amantova,A.Pastare

20.10.

Vecāku diena

Veidot sadarbību ar skolēnu vecākiem, dot papildus zināšanas bērnu audzināšanai

I.Amantova

A.Pastare

M.Iecelniece

2.11

plkst.20.30

10.klases organizēts pasākums

Sekmēt skolēnu radošumu, aktīvu un pozitīvu brīvā laika pavadīšanu

10.klases skolēni, audzinātāja I.Ģipsle

6.-10.11.

Audzinātāju stundas, veltītas Lāčplēša dienai un Latvijas valsts dzimšanas dienai

Sekmēt skolēnu valstiskās un nacionālās identitātes veidošanos

Klašu audzinātājas

16.11. plkst.19.00

 

Svinīgs pasākums, veltīts Latvijas valsts 97. dzimšanas dienai. Tikšanās ar NBS virsnieku Ronaldu Mandeli

Sekmēt skolēnu valstiskās un nacionālās identitātes veidošanos, pilsoniskās un patriotiskās vērtības

Skolēnu padome,

A.Pastare

I.Amantova

23.11.

Karjeras nodarbība 11.,12.klašu skolēniem

Veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli

G.Satovska

Klašu audzinātājas

30.11.

Karjeras nodarbība 11.,12.klašu skolēniem

Veicināt mērķtiecīgu karjeras izvēli

G.Satovska

Klašu audzinātājas

07.12. plkst.19.00

Fotokompānijas „Mārītes foto” izbraukums uz MSĢ

Iemūžināt piemiņai savas klases, sporta grupas un draugu foto

A.Pastare

Klašu audzinātājas

21.12. plkst.20.30

Ziemassvētkiem veltīts pasākums

KLAŠU PRIEKŠNESUMI

Svētku noskaņā izvērtēt padarīto un svinēt Ziemassvētkus, skolēniem apgūt radošās prasmes

A.Pastare,

Skolēnu padome

Klašu audzinātājas

Otrdienu vakaros

Radošo muskuļu treniņš (improvizācijas teātris)

Motivēt skolēnus iesaistīties jēgpilnā brīvā laika pavadīšanā

Z.Neimane

10.-12.

Teātra izrāžu apmeklējumi pa klašu grupām

Veidot un nostiprināt skolēnu izpratni par kultūras vērtībām

Klašu audzinātājas

                                                Sagatavoja DVAD Astrīda Pastare